Hry do 1. třídy - analýza a syntéza

Písmenka my máme rádi,

jsou to naši kamarádi.


 

1. Fík má narozeniny – písmeno A

Fík má narozeniny a chce si pozvat kamarády pejsky, ale jen ty, kteří mají na začátku jména písmeno A (B, ...)

 1. Vyzveme děti, aby jména samy hledaly (Alík, Azor, Asta, Albert, Alex, Ajax,...)

 2. Které pejsky pustíme na oslavu? Učitel říká jména a děti poslechem určují, májí-li na začátku A:

  Alík, Rex, Zora, Asta, Brok, Amadeus, Betty, Flíček, Azor, ...

2. Fík jede do Ameriky

Fík jede do Ameriky, ale může si s sebou vzít jen věci začínající na písmeno A (B,...)

3. Jde Pepík smutně ze školy

Jde Pepík smutně ze školy

dnes dostal těžké úkoly.

Kdopak mu děti zadu dá,

co všechno na A začíná. (O, E, I, P,...)

4. Hádanky na O

 1. Zvíře s velkýma ušima. (osel)

 2. Žije v Zoo a hbitě skáče po stromech. (opice)

 3. Má na sobě bílý svetr. (ovce)

 4. Zelená zelenina. (okurka)

 5. Jablko, hruška, švestka je ( ovoce)

5. Na sochy

Zkameníme na slovo, které začíná na písmeno O (E,...). U písmene o otevřeme pusinku do tvaru O.

6. Co slyšíš na konci? A nebo O

Alenka, tíha, chyba, kniha, díra, mela, škola, ryba

koleno, poleno, mýdlo, město, divadlo, bidlo

7. Počítáme jedna dvě

Počítáme jedna, dvě,

hádej, kdo teď vyhraje?

Ten, kdo mi řekne v krátku

co má hruška na začátku.


 

 • jablko, švestka, ryngle, meruňka, broskev, jahoda, třešně, malina, ostružina, rybíz, borůvka, banán, mandarinka, pomeranč

  Co měla všechna slova společného?

 • můžeme propojit s probíraným učivem v Prv. (Věci ve škole, pracovníci školy, stromy, zvířata, hygiena,...)

Kamarádi si dnes hrají.

Čímpak slova začínají?


 

Nevím, co to znamená,

loď nám veze písmena.

Písmeno L vypadlo

a mě slovo napadlo.


 

Na přístav

Do přístavu připlula lodička a přivezla různá písmenka – vybíráme hlásky, nebo slabiky a děti jmenují slova, která na příslušnou hlásku nebo slabiku začínají.

8. Jede vláček kolejáček

Jede vláček kolejáček, ú.

Co nám veze, kdo to ví, ú?

Veze nám U (A, E, ...)

Kdo to dopoví?

Děti spojí ruce a utvoří tak „vláček“. Dvě děti spojí ruce a utvoří tak tunel. Děti říkají říkanku. Na konci se závory zavřou a kdo je uvnitř musí říci slovo na U (A, E,...)


 

Jede vláček kolejáček,

co nám veze, kdo to ví?

Veze nám MA...

(Kdo to dopoví?)

Děti stojí v kruhu. Každý má na kartě písmenko (samohlásku). Uprostřed stojí jeden a v ruce má písmenko M (L,...).

Na první dva verše chodí hráč uprostřed po kruhu a říkáme říkanku. Na “Kdo to ví?” se zastaví u některého dítěte. To ukáže své písmenko a společně utvoří slabiku. Všichni pak slabiku přečtou “veze nám MA(ME,...)”. Poslední verš vynecháme nebo můžeme tvořit slova. Hráči si vymění místa a písmenka a pokračujeme ve hře.

9. Na spící kočku ( Poslechem určujeme hlásku i na záčátku, uprostřed i na konci slova)

Děti spí na lavici a učitel řekne: „ probudí nás písmeno K (M, C,...)“. Dále říká slova. Uslyší-li děti slovo, ve kterém je písmeno K, zvednou hlavu.

10. Malujeme (uvijeme) věneček

Malujeme věneček,

ze všech našich kytiček.

Přidáme si do věnečku

kvítek, lístek i větvičku.

Jaké jméno máš?

Pojď ty mezi nás.

Děti sedí na bobku. Učitel chodí mezi nimi a říká říkanku. Na slova „Jaké jméno máš?“ pohladí nějaké dítě a ono řekne slovo na M (předem smluvené písmeno). Je-li to správně, zařadí se za učitele. Vijeme věneček kamarádů na písmeno M.


 

11. Na mimozemšťana

Mimozemšťan mluví tak, že slova rozkládá na hlásky. Učitel řekne slovo a děti (mimozemšťané) je rozloží na hlásky.


 

12. Rozsypaná písmenka

Opak hry Na mimozemšťana. Učitel řekne rozložené hlásky a děti hádají slovo. Například: K-O-M-Á-R


 

13. Vodník chytá dušičky

Děti spí na lavici. Učitel určí hlásku, na kterou budou děti reagovat. Pak říká slova a děti poslouchají, jestli slovo na hlásku začíná. Pokud ano, zvedne hlavu a otevře oči. Kdo se splete, je chycená dušička a jde za vodníkem. Pomáhá chytat další dušičky.


 

14. Malíř a -klenička

Učitel se ptá:

Co je to -AJÍC? (-OTÝL – motýl, -ODA – voda,...)

Děti hádají správné slovo. Zajíc


 

15. Písmenko S nás probudí

Děti spí na lavici. Učitel říká slova. Jestli děti slyší ve slově S, zvednou hlavu a otevřou oči.


 

16. A, E, I, O, U, známe novou hru

Říkáme s dětmi říkanku: A, E, I, O, U, známe novou hru

Učitel ukáže písmenko (M) a děti říkají: MA, ME, MI, MO, MU, známe novou hru.

Učitel ukáže další písmenko a děti tvoří slabiky. Na tabuli mohou být napsány samohlásky a učitel přikládá písmenko postupně před samohlásky a děti tak slabiky mohou vidět.


 

17. Mám veliké trápení

Mám veliké trápení,

velké hlavy bolení.

Kdo mi může pomoci,

co má STROMEK na konci.


 


 

Děti říkají poslední písmeno ve slově. Slova v říkance obměňujeme.


 

18. Vytleskej slovo, vyskákej slovo podle slabik, řekni slovo, které má tolik slabik, kolik mám zvednutých prstů.


 

Venku déšť a plískanice,

nevylezem ze světnice.

Svoje ruce nachystáme,

společně si zatleskáme.

Nebo

Ruce rychle nachystáme,

slovíčka si zatleskáme.


 

Vytleskáváme slova na obrázku a vymýšlíme další slova na jednu (dvě,...) slabiky.

Dokreslujeme, nalepujeme další slova.


 

Pořádně si napni ouška,

teď tě čeká těžká zkouška.

Vane - vine, přejí – hřejí,

slova skoro stejně znějí.

Pupen – buben, klika -tiká,

rychle ukaž, co ti říkám.


 

Zvon – slon, vlas – vlak, brána – vrána, vozy – vosy, miska – myška, vesta – cesta, pes – les


 

Je to stejné nebo různé?

Kolo – kolo

motyka – slepice

slepice – slepice

sup – zub

pije – bije

pupen – buben

sámek – zámek

flek – vlek

číška – šiška

mouka – louka

páni – paní

paní - paní


 

Dlouhý a krátký tón


 

Trubač troubí na trombón

tá-tá, tá-tá, dlouhý tón.

A jek asi zvoní zvon?

Krátce bim, bam, bom.


 

Slabiky


 

Ententýky, dva špalíky

slova dělím na slabiky.

Děti, ruce nachystejte

a slůvka si vytleskejte.