Hry pro zpestření výuky Jč

Hry pro zpestření hodin ČJ

 

1. Představ nám své písmenko

Zaměření: určování hlásky na začátku slova.

Pomůcky: různé předměty (místo předmětů se dají použít obrázky).

Použitelnost hry: od 1. třídy.

Pravidla: Než začneme, musíme si s žáky věci pojmenovat, aby si byli jisti názvem předmětu. Učitel rozdá dětem předměty (např. lžičku, ořech). Učitel k sobě volá jednotlivé hlásky. Kdo z žáků má předmět začínající na jmenovanou hlásku, jde ho představit ostatním.

 

 

2. Denní režim

Zaměření: nácvik vypravování.

Použitelnost hry: od první třídy.

Pravidla: Učitel řekne postupně nahlas první části vět, každý si větu doplní, případně napíše a nakonec přečte. Mělo by tak vzniknout vypravování. “Ráno vstanu a … Po snídani … Ve škole se … Odpoledne budu …Po Večerníčku …“

Příklad: Ráno vstanu a jdu si uvařit čaj. Po snídani si vyčistím zuby a učešu se. Ve škole se skvěle bavím. Odpoledne budu jezdit na kole. Po Večerníčku si maminka přečte pohádku.

 

 

3. Rozstříhaná pohádka

Zaměření: porozumění textu.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: Děti dostanou části textu – rozstříhané po odstavcích (mladší děti) nebo větách (starší děti). Snaží se uspořádat části tak, aby byly smysluplné.

Obměna: Děti mají krátký text: například 5 vět. Nejprve si jej přečtou. Poté rozstříhají na jednotlivá slova a dají opět dohromady. Slova složí v jiném pořadí, aby se pozměnil smysl vět. Text se přečte nahlas ostatním.

 

 

4. Doplnění vět

Zaměření: nácvik vypravování.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: Na tabuli jsou napsané věty, děti k nim mají domyslet text. Na tabuli může být konec hledaného textu, střed, začátek apod.

Příklad: „… a tak se ztratil pes.“ „… , říkal jsi, ale potom udělal …“ „… a vydal se do světa.“

 

 

5. Pohádka z 10 slov

Zaměření: nácvik vypravování.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: Třída je rozdělena na dvě části – jedna vymýšlí slova, druhá je skládá do příběhu. Každý z 1. skupiny řekne nahlas slovo, učitel ho zapíše na tabuli (10 slov za sebou). 2. skupina tvoří smysluplný příběh, vždy musí do věty zapojit následující slovo z tabule. Skupiny si vymění činnosti.

 

 

6. Příběh ze 3 slov

Zaměření: nácvik vypravování.

Použitelnost hry: od druhé třídy.

Pravidla: Každý si napíše na papír 3 libovolná slova. Z nich sestaví krátký příběh.

Příklad: žába, vlak, jablko.

Byla jedna dobrodružná žába. Vždy chtěla cestovat a zhlédnout 7 divů světa. Jednou potkala kouzelnou babku a ta jí dala jablko, co plní přání. Když si žába kousla, stál před ní vlak a ten ji odvezl do tajuplného světa.“

 

 

7. Vyjmenovaná slova si vyprávějí

Zaměření: vyjmenovaná slova, vypravování.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: Žáci mají za úkol napsat krátké vyprávění, které bude složené (jen) z vyjmenovaných slov.

 

 

8. Vyprávění jednoho písmene

Zaměření: vypravování.

Použitelnost hry: od čtvrté třídy.

Pravidla: Každý si vybere jedno písmeno a napíše krátký příběh. Všechna slova musí začínat na stejné písmeno. Vhodná písmena: H, K, L, M, T, S, P

Odměna: Mladší děti mohou mít polovinu slov věty na dané písmeno (ve větě 10 slov bude 5 slov začínat na „K“).

Příklad: Hoří! Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen. Hostinský Hrubeš hýká hrůzou. Honí hasiče, hubuje, hořekuje, huláká. Haste honem, hasiči!

 

 

9. Pohádka naruby

Zaměření: vypravování, slovosled, plynulost textu.

Použitelnost hry: od páté třídy.

Pravidla: Napsat pohádku od konce do začátku. Lehčí verze je přečíst krátkou pohádku a tu převrátit naruby.

Příklad: Zazvonil zvonec, žili spolu šťastně, měli spoustu dětí, a tak se vzali. Honza požádal princeznu o ruku. Zabil draka a vydal se ji hledat. Najednou si ji odnesl drak. Moc se mu princezna líbila, tu ji potkal. V tom přišel do zámku a šel do světa. Máma mu upekla buchty a ráno se probudil do krásného dne. Byl to chytrý chasník, jmenoval se Honza.

 

 

10. Tajemný předmět

Zaměření: popis věci.

Použitelnost hry: od první třídy.

Pomůcky: různé předměty – kniha, stůl, tužka, okno, penál, polštář, míč, hračka, tričko apod.

Pravidla: Jeden žák jde za dveře, mezitím si třída vybere předmět (musí být přítomen ve třídě). Když se žák vrátí, snaží se věc uhádnout v co nejkratším čase. Smí se ptát třídy na různé vlastnosti věci, ta odpovídá pouze ano – ne. Žáci se průběžně za dveřmi mění..


 

11. Ohmatávání předmětů

Zaměření: slovní zásoba, popis předmětu.

Použitelnost hry: od čtvrté třídy.

Pravidla: Učitel má připravené předměty. Jeden žák dostane do rukou jeden z předmětů, tak aby jej neviděl, předmět ohmatává, snaží se ho poznat a popsat slovně ostatním tak, aby poznali, o co se jedná. Nesmí vyslovit název předmětu, ten hádají žáci ve třídě.

 

 

12. Rozstříhaný obrázek

Zaměření: popis obrázku.

Použitelnost hry: od druhé třídy.

Pravidla: Dvojice dostane obálku s rozstříhaným obrázkem. Složí jej dohromady, nalepí na velký papír a napíše vedle popis.

 

 

13. Neexistující zvíře

Zaměření: fantazie, popis, charakteristika, vyprávění.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: Každý žák si vymyslí zvíře, vymyslí mu zoologický název, přezdívku a napíše o něm pár řádek. Popis – jak vypadá, charakteristika – jaký je, vyprávění – kde ho potkali, co s ním zažili.

 

 

14. Kdyby byl, byl by

Zaměření: charakteristika a popis osoby.

Použitelnost hry: od druhé třídy.

Pravidla: Jeden žák je vyvolán. Vybere si jiného a popisuje ho formou přirovnávání k určitým věcem, které učitel zvolí. Např. květiny: „Kdyby byla Petra květinou, byla by sedmikráskou, protože je jemná.“ (jména, květiny a vlastnosti se obměňují). Postaví se popisovaný (Petra) a pokračuje dalším výběrem a popisem.

Témata mohou být libovolná: květiny, zvířata, stromy, dopravní prostředky apod.

 

 

15. Přesedání

Zaměření: popis a charakter osoby.

Použitelnost hry: od druhé třídy.

Pravidla: Žáci sedí v kruhu, každý má židli, jeden stojí uprostřed. Ten říká: „Přesednou si všichni, kdo mají…“ – typ oblečení, vzhled, vztahy, zájmy, vlastnosti. Kdo má řečenou věc, musí se vyměnit s jiným, cíl je, aby si sedl i ten, kdo mluví.

Příklady: modré triko, bílé ponožky, sukni, řetízek na krku, víc než dva knoflíky, krátké vlasy, všechny holky, kdo je mladší než 8 let, kdo má sestru, psa, kdo má kamaráda ve třídě, kdo chodí rád do školy, kdo je hodný, kdo si rád hraje…

 

 

16. Abeceda povah

Zaměření: charakteristika osoby, abeceda.

Použitelnost hry: od čtvrté třídy.

Pravidla: Děti sedí v kruhu. Po něm koluje abeceda písmen. Každý na následující písmeno vymyslí vlastnost, která ho charakterizuje.

 

 

17. Tajemství jmen

Zaměření: charakteristika osoby, vlastnosti lidí.

Použitelnost hry: od čtvrté třídy.

Pravidla: Na papír každý napíše své jméno. Ke každému písmenu přiřadí pravdivou vlastnost. To samé lze opakovat se jménem kamaráda, rodinného člena, domácího zvířete.

Příklad: ZUZKA – zmrzlá, uzavřená, zrzavá, kamarádská, ambiciózní.

ELIŠKA – empatická, laskavá, idealistická, šikovná, kamarádská, aktivní.

 

 

18. Veršovaný kamarád

Zaměření: charakteristika, veršování.

Použitelnost hry: od páté třídy.

Pravidla: Každý žák (případně dvojice) napíše krátkou charakteristiku svého spolužáka formou veršovaného textu.

 

 

19. Recepty v módní přehlídce

Zaměření: popis pracovního postupu, představivost.

Použitelnost hry: od čtvrté třídy.

Pravidla: Každý si vybere jídlo. V heslech napíše postup, jak se připravuje (nácvik osnovy). Napíše postup přípravy ve formě módní přehlídky.

Příklad: Dámy a pánové, na molo přichází elegantní kuřecí řízek. Na první pohled vidíme jeho snědou pleť, opálenou olivovým olejem. Určitě se 5 minut „povaloval“ na rozpálené pláži ostrova Teflonpánev. …

Obměna: Pro starší děti: sestaví postup v osnově a výtvarně jej ztvární – komiks (obrázky, bubliny s textem, co si vypráví strouhanka s vajíčkem, co říká vidlička mokrá od vajíčka, řízek strouhance, ve které se „povaluje“…).

 

 

20. Můj oblíbený strom

Zaměření: projekt, charakteristika, interdisciplinárnost.

Použitelnost hry: od 3. třídy.

Pravidla: Pracovní list: Na papír nakreslit obrovské srdce. Do srdíčka nakreslit svůj strom, tedy ten, který se žákovi nejvíce líbí. Čím je tento strom typický? – Napsat charakteristiku svého stromu (název, vzhled, vnitřní pocity z něj, přisuzující se vlastnosti).

Další náměty:

Proč je strom důležitý pro člověka? – Vyhledat v encyklopediích, učebnicích význam stromu, vypsat (výtah z odborné literatury).

Doplnit písmena do textu: Moc se m_ l_b_ strom_. Nejraději m_vám l_pu. Její l_sty b_vají krásného tvaru. V_padají jako mal_nká srd_čka. Nav_c příjem_ von_. L_pu vel_ce m_luji.

Dopočítat slovní úlohu: V naší třídě je 12 žáků a paní učitelka. Každý z nás by za rok zasadil jeden stromek. Kolik stromů by to bylo: za 1 rok ___, za 2 roky ___, za 6 let ___, za 10 let ___, za 70 let ___?

 

 

21. Recepty

Zaměření: popis.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: Práce jednotlivců nebo dvojic. Vymyslet recepty na radost, štěstí, lásku, dobrou náladu, skvělé prázdniny, hezký večer, kamaráda, ideálního partnera…

 

22. Vtipy

Zaměření: popis, vypravování, smysl pro humor.

Použitelnost hry: od páté třídy.

Pravidla: Do třídy se přinesou obrázky vtipů, ale bez textu. Úkolem je vymyslet chybějící text. K jednomu obrázku může každý vymyslet věty, může se soutěžit o nejlepší vtip, nebo se jen vystaví pro ostatní (více variant jednoho obrázku).

 

23. Lepení příběhu

Zaměření: rozvoj slovní zásoby, práce s textem.

Použitelnost hry: od druhé třídy.

Pravidla: Děti sedí v kruhu. První řekne větu. Druhý řekne další, aby navazovala, a stále se pokračuje.

Obměna: Místo vět se mohou nabalovat jen slova. (těžší verze).

 

24. Osmisměrka

Zaměření: orientace v textu, zraková analýza, slovní druhy.

Použitelnost hry: od první třídy.

Pravidla: Na tabuli je osmisměrka. Každý v ní má zaškrtávat slova. Povolená je pouze určitá skupina slov: např. přídavná jména, podstatná jména rodu mužského, slovesa, letní sporty apod.

 

25. SMS

Zaměření: práce s textem.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: Učitel přečte text (délka textu podle věku dětí), žák ho musí zkrátit na délku SMS tak, aby text neztratil smysl.

 

26. Generace si vyprávějí

Zaměření: rozvoj slovní zásoby, práce s textem, vypravování.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: 3 žáci odejdou ze třídy. Učitel přečte nějaký příběh třídě. První žák se vrátí a někdo ze třídy mu příběh stručně převypráví. První vypráví druhému, druhý třetímu. Třetí příběh převypráví celé třídě, ta sleduje rozdíl od původního.

Obměna: Vyprávění mezi 1., 2. a 3. žákem probíhá před celou třídou, nebo stranou. Třída tak pozoruje postupnou, nebo úplnou přeměnu.

 

27. Povídavé klepny

Zaměření: rozvoj slovní zásoby, souvislá řeč, sebeovládání.

Použitelnost hry: od třetí třídy.

Pravidla: Soutěží proti sobě jedna dvojice. Postaví se k sobě čelem, musí se dívat na druhého a souvisle mluvit na libovolné téma. Nesmí u toho používat ruce, gesta, smát se a přerušit řeč. Vyhrává, kdo déle vydrží.

 

28. Mafiáni

Zaměření: rozvoj slovní zásoby, vystižení podstatného.

Použitelnost hry: od pátá třídy.

Pravidla: Dvojice žáků odejde ze třídy. Údajně spáchali trestný čin (jsou mafiány), a tak se musí rychle dohodnout na společném alibi, aby obelhali policii. Za dveřmi mají pár minut na to, aby si vymysleli, v kolik kde byli, co dělali, co jedli, co měli na sobě, koho potkali apod. Do třídy vejde první „mafián“, třída (policie) jej zpovídá a výpovědi zapisuje. První se posadí a vejde druhý mafián. Kladou se stejné otázky a porovnávají se. Když se shodují, obhájili se, pokud ne, jsou odsouzeni.

 

www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&ved=0CFwQFjAGOB4&url=http%3A%2F%2Fmedia0.webgarden.cz%2Ffiles%2Fmedia0%3A5105f52b75f55.doc.upl%2FHry%2520%25C4%258CJ.doc&ei=6zJMUayoJMHy4QTBooHABQ&usg=AFQjCNEgM6FR-le_uXZ0eM1F-SylqR43hQ&bvm=bv.44158598,d.bGE&cad=rja